Latest Movie :

Code Name Geronimo 2012 เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน


เรื่องย่อ
Code Name Geronimo 2012 เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้านสร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ...Osama Bin Laden


!
Share this article :