Latest Movie :

Here Comes the Boom (2012) เฮีย คัมส์ เดอะ บูม [Master]


เรื่องย่อ
Comes the Boom เฮีย คัมส์ เดอะ บูม หนังเล่าเรื่องราวของคุณครูสอนชีวะร่างตุ้ยนุ้ยที่มีอาชีพเสริมที่ไม่มีใคร รู้มาก่อน นั่นก็คือ การเป็นนักสู้ศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสาน !!! (MMA FIGHTER) ซึ่งในเวลาต่อมาเขาต้องมาเขาต้องใช้ความสามารถที่มีในการรวบรวมเงินจำนวน หนึ่งเพื่อนำมันไปช่วยเหลือโรงเรียนสอนดนตรีแห่งหนึ่งและเพื่อนร่วมงานของเขา...Share this article :