Latest Movie :

The Intouchables ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง


เรื่องย่อ
The Intouchables ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง ภาพยนตร์เรื่อง The Intouchables อ้างอิงมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของชายผู้เป็นอดีตขุนนางฝรั่งเศส ที่สูญเสียภรรยาของเขาในอุบัติเหตุ และกลายเป็นคนพิการไม่สามารถขยับตัวและเคลื่อนไหวไปไหนเองได้ แต่โลกกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ว่าจ้างหนุ่มอารมณ์ดีคนหนึ่งมาทำงานเป็นผู้ดูแล และก่อเกิดเป็น มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะมาพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่ามันมีค่ามากกว่าความแตกต่างกันทางสังคมและมีค่าเกิน กว่าจะซื้อได้ด้วยเงินทอง
เรื่องราวอันแสนประทับใจของ มหาเศรษฐีใหญ่วัยกลางคนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตครึ่งตัว จน ต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตอยู่บนรถเข็น ชีวิตเขาซังกะตาย กระทั่งได้มาเจอกับเด็กหนุ่มผิวสี ที่เกิดและ โตในสลัม ซึ่งกำลังตกงานและมาสมัครเป็นพยาบาลประจำตัว หนุ่มสองวัยที่มีพื้นเพแตกต่างกันอย่าง สุดขั้ว ทั้งยังดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ในตอนแรก กลับกลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกัน จนเกิดเป็น ความผูกพันอันแน่นแฟ้น...
Share this article :