Latest Movie :

Around the World in 80 Days 80 วันจารกรรมฟัดข้ามโลก


เรื่องย่อ
Around the World in 80 Days 80 วันจารกรรมฟัดข้ามโลก เรื่องราวการผจญภัยผ่านบรรยากาศเมืองเก่าของโลกที่แสนประทับใจ ย้อนเวลา กลับไปกว่าหนึ่งศตวรรษ การเดินทางรอบโลกภายในระยะเวลาอันสั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ “ฟีเลียส ฟ็อกซ์” ทำได้ เขาใช้เวลาเพียง 80 วันเริ่มต้นจากการท้าพนัน นำไปสู่การเดินทางอันยิ่งใหญ่ ฟีเลียส ฟ็อกซ์ สุภาพบุรุษชาวอังกฤษพร้อม “ปาสปาตูต์” คนรับใช้คู่ใจ ออกเดินทางในวันที่ 2 ตุลาคม 1872 จะด้วยเหตุผลว่าต้องการเงินพนัน หรืออยากลบคำปรามาท หรือจะอะไรก็ตามแต่เขาทำได้และที่สำคัญการเดินทางของเขายังสร้างความประทับ ใจให้นักอ่านจดจำจวบจนทุก วันนี้…..
Share this article :