Latest Movie :

L Assaut ปล้นเที่ยวบินเย้ยระฟ้าเรื่องย่อ
L Assaut ปล้นเที่ยวบินเย้ยระฟ้า วันเสาร์ที่ 24 เดือนธันวาคม 1994,สี่ผู้ก่อความไม่สงบได้ริเริ่มปล้นเครื่องบิน Airbus A300 ของสายการบิน แอร์ฟรานซ์ ซึ่งมุ่งหน้าสู่มหานครปารีส ณ ท่าอากาศยาน แอลเจียร์ นครหลวงของอัลจีเรีย รวมผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมด 227 คน ไม่มีผู้ใดรู้ถึงความจงใจของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ เว้นแต่ว่าเขาทั้งหลายนั้นคือผู้ก่อการร้ายติดอาวุธและมีความพยายามอย่าง เต็มที่ พวกเขาประสงค์ให้เสรีภาพเหล่าผู้ร่วมขบวนการที่ถูกจับตัวไว้ให้อิสระเสรี ทั้งยังบังคับการให้เครื่องบินออกบินสู่น่านฟ้า ภายหลังการพูดคุยต่อรองที่ยืดยาวและรุนแรงระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศษและรัฐบาล อัลจีเรีย ท้ายสุดเครื่องบินก็ได้รับการยินยอมให้ทะยานสู่น่านฟ้าตามที่กลุ่มผู้ก่อการ ร้ายต้องการ… อุปสรรคการจับตัวประกันและการก่อการร้ายที่ประวัติศาสตร์จะต้องเขียนไว้คู่ กับเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
Share this article :